Regulamin

Rejestrując się na stronie Groj.pl akceptujesz poniższe warunki regulaminu.

1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie głównej Portalu poprzez podanie swojego nick (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Portalu), adresu e-mail, loginu, dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu nick i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez "nazwa firmy" wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez "nazwa firmy" usług dostępnych w ramach serwisu Groj.pl.

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest "nazwa firmy". Dane te będą przetwarzane przez "nazwa firmy" oraz mogą być przekazane jego kontrahentom w celu realizacji usług dostępnych w ramach serwisu oraz w celach reklamowych.

5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się ze stosownym żądaniem poprzez zakładkę kontakt do Administratora serwisu Groj.pl.

6. Administrator nie ingeruje w treść Komentarzy/Postów i Materiałów oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich publikacją. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Komentarzy/Postów lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje.

7. Użytkownik Zarejestrowany umieszczając Komentarz/Post lub jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści, w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet.

8. Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Komentarze/Posty oraz Materiały i Awatary, które zamieścił w serwisie Groj.pl

9. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego skasowania każdego Komentarza/Postu, Materiału, Awatara, komentarza, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich.